Ký ức về những tháng 6 khó khăn

Khi Thần nông ngửa mặt về hướng Tây
 Cha vẽ những đường cày xiêu vẹo
Bùn còn tươi mà chân thì cứ héo...
Trên cánh đồng, ai hắt chảo than hoa...

Kia đường làng ngày ấy nhớ bóng Cha..
Chiều tắt nắng, con Trâu già móm mém
Đồng khát nước nghe bùn sôi lẹp bẹp
Ở trong làng, khói bếp vị nồng rơm...

Đốt đèn dầu soi sáng cạnh mâm cơm...
Bát canh nóng thơm thơm mùi rau Ngải
Trăng giữa hạ bỗng tròn rơi xuống mái..
Để ngượng ngùng cô gái tắm ao quê...

- Sưu tầm -