Thơ con cóc

Tháng tư về gió chênh vênh đầu ngõ..
Mo cau buồn vàng võ nắng không sang
Chiều vắng hoe chợ quê cũng vội vàng..
 ta lại buồn mênh mang nhớ Mẹ..

Hạ vẫn sang..vẫn nồng nàn như thế..
Mưa vẫn giăng hay tóc Mẹ bạc màu.?
Con biết rồi - Mẹ chẳng nói ra đâu..
Cứ trông ngóng để mỗi chiều cô quạnh..

Căn nhà cũ gió leo vào tường vách..
Mái hiên buồn tí tách hạt sương đêm..
 Chuối khô đêm xào xạc bên thềm..
 con biết - Mẹ đã thêm một tuổi .. 

KD - sưu tầm